REGULAMIN

§ 1 Definicje

Serwis/Serwis internetowy - Serwis Autoshoper.net, aplikacja online sluzaca do wysylki roznego rodzaju produktow cyfrowych oraz wystawiania ofert ich sprzedazy

Administrator - Administrator serwisu Autoshoper.net.

Produkt cyfrowy - produkt wystepujacy w formie elektronicznej jako ciag alfanumeryczny lub plik, nie zapisany na staly nosniku, wysylany droga elektroniczna na wskazany przez Kupujacego adres e-mail lub numer telefonu komorkowego.

Kupujacy - osoba fizyczna lub prawna dokonujaca zakupu produktu cyfrowego za posrednictwem Serwisu internetowego Autoshoper.net

Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonujaca zakupu uslug Serwisu internetowego Autoshoper.net

Uslugi Serwisu internetowego - swiadczone przez Serwis internetowy Autoshoper.net uslugi wysylki produktow cyfrowych oraz uslugi zwiazane z zamieszczaniem tresci reklamowych w wysylanych do Kupujacych wiadomosciach e-mail

Oferta - Ogloszenie sprzedazy, strona produktu cyfrowego wystawiona przez Serwis lub Klienta serwisu, na ktorej oferowany jest produkt cyfrowy

 

§ 2 Postanowienia ogolne

pkt.1

Serwis internetowy w ramach prowadzonej dzialalnosci oferuje zakup wybranych produktow cyfrowych, a takze udostepnia swoim Klientom oprogramowanie sluzace do wysylki produktow cyfrowych poprzez wiadomosci e-mail lub sms, oraz umozliwia odplatne dolaczanie tresci reklamowych w niektorych wysylanych do Kupacych wiadomosciach zawierajacymi zamawiane przez Kupujacych produkty cyfrowe.

pkt.2

Serwis internetowy gwarantuje poprawne wyslanie zamawianego przez Kupujacego produktu cyfrowego niezaleznie czy jest on wystawiony na sprzedaz przez Serwis internetowy czy przez Klienta Serwisu w sposob wskazany przez Kupujacego i na podane przez Kupujacego dane

pkt.3

W przypadku wykrycia usterki w oprogramowaniu udostepnianym przez Serwis internetowy, Administrator zobowiazuje sie naprawy oprogramowania w terminie nie dluzszym niz 7 dni kalendarzowych od dnia wykrycia wady, jednoczesnie zobowiazujac sie do poinformowania o tym fakcie Klientow i Kupujacych, na ktorych transakcje usterka moze miec realny wplyw.

pkt.4

Kupujacy akceptuje fakt iz serwis zastrzega sobie prawo do dolaczania do wysylanych wiadomosci z zamawianymi przez Kupujacych produktami cyfrowymi, tresci reklamowych swoich Klientow.

pkt.5 

Tresci reklamowe dolaczane do wiadomosci o ktorych mowa w pkt.4 moga miec forme zapisu alfanumerycznego lub forme graficzna i moga posiadac bezposrednie podlinkowanie do strony Klienta Serwisu.

 

§ 3 Przebieg procesu zakupowego

pkt.1

W trakcie skladania zamowienia produktu cyfrowego Kupujacy jest zobowiazany do podania adresu e-mail na ktory ma zostac wyslany zamawiany przez Kupujacego produkt cyfrowy, nastepnie wymagane jest ponowne wpisanie adresu e-mail, celem potwierdzenia jego poprawnosci.

pkt.2 

Kupujacy moze wybrac opcjonalnie, dodatkowo platna wysylke produktu cyfrowego poprzez wiadomosc SMS. W tym celu konieczne jest podanie polskiego numeru telefonu obslugujacego wiadomosci typu SMS, nastepnie ponowne potwierdzenie jego poprawnosci.

pkt.3

Kupujacy wybiera ilosc produktow cyfrowych ktore zamierza nabyc

pkt.4

Kupujacy zobowiazany jest do wyboru sposobu platnosci sposrod dostepnych na stronie produktu. Mozliwe sposoby platnosci to: Szybki przelew, Platnosc karta platnicza, Zaplata poprzez SMS. Kupujacy rozumie i akceptuje fakt iz wybranie formy platnosci poprzez SMS moze wiazac sie z dodatkowymi kosztami.

pkt.5

Po wyborze sposobu platnosci, na stronie produkty zostanie wyswietlony przycisk "DALEJ", ktory umozliwi przekierowanie na strone danego Operatora platnosci.

pkt.6

Zarowno wiadomosc e-mail jak i SMS wysylane sa do Kupujacego niezlwocznie po otrzymaniu przez Serwis potwierdzenia wplaty srodkow przez Operatora platnosci

pkt.7 

W wiadomosci e-mail, Kupujacy otrzymuje unikalny link pod ktorych znajduje sie zamowiony przez Kupujacego produkt cyfrowy oraz formularz kontaktu. Kupujacy zobowiazany jest do niezwlocznego skopiowania produktu cyfrowego i umieszczenia go na prywatnym nosniku.
Link pod ktorym znajduje sie zakupiony przez Kupujacego produkt cyfrowy jest dostepny przez 30 dni od daty zakupu.

 

§ 4 Odpowiedzialnosc Serwisu internetowego​

pkt.1

Serwis internetowy ponosi odpowiedzialnosc za poprawne wyslanie produktow cyfrowych zamowionych przez Kupujacego w ofertach Serwisu oraz Klientow Serwisu w wybranej przez Kupujacego formie i na wskazane przez Kupujacego dane. Administrator nie ponosi odpowiedzialnosci za nie dostarczenie produktu jezeli podane przez Kupujacego dane do wysylki produktu cyfrowego sa bledne lub nieprawdziwe.

pkt.2

Serwis internetowy nie ponosi odpowiedzialnosci za tresc oferty wystawionej przez Klienta serwisu, za jej zgodnosc ze stanem faktycznym oraz za poprawnosc oferowanych przez Klientow Serwisu produktow cyfrowych. Wszelkie roszczenia w tym wzgledzie kierowac nalezy do Klienta Serwisu, ktory dany produkt cyfrowy wystawil na sprzedaz

pkt.3

W ramach ofert wystawianych przez Serwis internetowy, odpowiedzialnosc Serwisu ogranicza sie do zagwarantowania zgodnosci produktu cyfrowego z opisem umieszczonym na stronie oferty. Serwis nie ponosi odpowiedzialnosci za funkcjonowanie zewnetrznych stron, oprogramowania czy sieci komorkowych, za ich dostepnosc, poprawne dzialanie i kwestie prawne. Kupujacy dokonuje w ofercie Serwisu zakupu uslugi wysylki produktu cyfrowego. Wszelkie kwestie zwiazane z poprawnoscia dzialania uslug dostarczanych przez wystawcow/producentow
produktow cyfrowych, leza w zakresie obowiazkow wystawcy/producenta i Serwis internetowy nie ponosi za nie odpowiedzialnosci.

pkt.4 

Serwis internetowy nie jest producentem ani wystawca zadnego z wystawianych produktow cyfrowych, a Administrator Serwisu nie jest wlascicielem oprogramowania, sieci komorkowej ani zadnej witryny wystawiajacej/produkujacej produkty cyfrowe znajdujace sie w ofercie Serwisu.

pkt.5

Serwis internetowy zastrzega sobie prawo do usuniecia kazdej oferty sprzedazy ktora w ocenie Serwisu budzi watpliwosci lub narusza ogolnie przyjete normy. 

 

§ 5 Reklamacje

pkt.1

W ramach ofert wystawianych przez Klientow odpowiedzialnosc Serwisu ogranicza sie do zapewniania poprawnego wyslania produktu cyfrowego na dane wskazane przez Kupujacego. Serwis nie ponosi odpowiedzialnosci za niedoreczenie produktu cyfrowego, jezeli dane wskazane przez Kupujacego sa niewlasciwe lub niepoprawne. Wszelkie reklamacje niezwiazane z wysylka produktu kierowac nalezy do Klienta ktory dana oferte wystawil.

pkt.2

W ramach ofert wystawianych przez Serwis, odpowiedzialnosc Serwisu ogranicza sie do zapewniania zgodnosci oferowanego produktu ze stanem faktycznym oraz do zapewniania poprawnego wyslania produktu na dane wskazane przez Kupujacego. Serwis nie ponosi odpowiedzialnosci za niedoreczenie produktu cyfrowego, jezeli dane wskazane przez Kupujacego sa niewlasciwe lub niepoprawne. Serwis nie ponosi odpowiedzialnosci za dzialania, dostepnosc i prawne uchybienia wystawcy/producenta produktu cyfrowego. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci oferowanego produktu cyfrowego ze stanem faktycznym, Kupujacy zobowiazany jest do przeslania potwierdzenia stwierdzenia wady produktu przez jego wystawce/producenta. Srodki zostana zwrocone Kupujacemu w terminie 14 dni od dnia otrzymania skanu potwierdzenia na wskazany rachunek bankowy Kupujacego.

pkt.3

Kupujacy rozumie i akceptuje fakt iz wyrazajac zgode na natychmiastowa realizacje wysylki produktu cyfrowego nie zapisanego na stalym nosniku, traci prawo do odstapienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

pkt.4

Wszelkie reklamacje zgloszone przez Klientow i Kupujacych rozpatrywane sa w terminie do 14 dni kalendarzowych. O uznaniu zasadnosci reklamacji lub jej braku, zglaszajacy reklamacje zostanie powiadomiony na wskazany w zgloszeniu reklamacyjnym adres e-mail.

 

§ 6 Polityka Prywatnosci

pkt.1 

W ramach prowadzonej dzialalnosci Serwis internetowy gromadzi dane Kupujacych takie jak - adres e-mail, numer telefonu. Dane  sa podawane przez Kupujacych dobrowolnie, a Serwis gromadzi je tylko i wylacznie do celow wynikajacych z zobowiazan wynikajacych z niniejszego regulaminu.  Gromadzone dane Kupujacego nie sa udostepniane zadnym innym podmiotom trzecim bez pisemnej zgodny Kupujacego lub wyroku sadu.

 

§ 7 Postanowienia koncowe

pkt.1

Prawem właściwym do rozwiązywania sporów powstałych w związku z korzystaniem z serwisu jest prawo miejsca rezydencji Administratora Serwisu internetowego